Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Môt bo vinh nho thuôc vung Morbihan ....

Morbihan , noi co rât nhiêu bo vinh rât dep và dây tho mông . Dên noi do , chang co du khach nào lai bo qua co hôi dê di tham quan môt sô vinh o do . Nhung muôn tham quan cac hon dao nam o trên vinh  , ban se phai dap tàu dên do mà thôi . Mây ngày nay , thoi tiêt vân con lanh .....nàng Xuân da bi danh mât di phân nua tuôi cua minh ....thê nên hôm nay khi nhiêt dô lên dên 21oC , ngày co nang âm và thoi tiêt rât dep , chung minh lai danh xe di môt vong dê thu gian ....thê là vuot qua chang duong khoang gân 200km , cuôi cung chung minh da dên Vannes . Môt thành phô rât dep ...nhung tiêc thay , khi dên noi thi chung minh da trê chuyên tàu dê di qua cac hon dao nam o môt sô vinh ...nêu cho dên 4h chiêu khi  co chuyên tàu ...thi khi tàu quay tro vê , troi se qua tôi ...thê là mât toi nua ngày di long vong , an trua ...dao choi o trong trung tâm thành phô ...cuôi cung chung minh dành quay tro vê ...nhung ông xa minh cung không chiu thua dâu nhé . Anh ây cung ghé qua môt cai vinh nho nam trên duong tro vê nhà . Do là môt vinh không lon lam , thê nhung cung co rât nhiêu du khach dên tham quan , nhung hâu hêt du khach dên dây dêu thuê canoes dê du ngoan ....

Vinh tuy nho , nhung phong canh rât dep voi bâu troi xanh cung màu xanh biêc cua biên ...tât ca da tao nên môt phong canh thiên nhiên tuyêt dep ...nhin ra khoi , co rât nhiêu  tàu danh ca cung nhu nhung chiêc du thuyên dang duoc tha neo o ngoài khoi ...ngoài ra cung co rât nhiêu tàu danh ca dang nhô neo trên cang ...


môt vài chu chim biên dang  thu gian  o dong nuoc trong xanh ...hinh anh thât sinh dông !
và kia phia xa xa là nhung chiêc du thuyên dang luot song o ngoài khoi ...nhung co le thu vi nhât là lân dâu tiên minh moi nhin  thây nguoi ta tha canoes xuông biên nhu thê nào ...hay nhât là ho làm rât nhanh và nhe nhàng lam ....

và dây hai cô câu nho dang cho ba cua chung danh xe dên câu canoes vê nhà ...

môt vài du khach dang lên cang sau khi di môt vong thu gian trên thuyên ...môt ngày vuot chang duong qua xa ...nhung chang duoc tham quan cac hon dao nam trên môt sô vinh ...nhung ghé tham bo  vinh nho này minh cung cam thây thu gian phân nào voi canh dep o dây ....

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét