Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Dôi chim uyên uong ....

Sang nay nhu thuong lê , sau khi mo cua sô o nhà bêp ra ...minh lai dua mat di tim dôi chim én ...và kia rôi ...chung kia rôi , dôi chim én dang yêu dang dâu trên dây diên thoai và co le chung dang cho minh do chang ....thuong chung qua di thôi vi 2 ngày rôi , minh da không thây chung ...minh nghi co le chung da bay di noi khac dê xây tô hoac gia chung dang tru ngu trên nhung cành cây xung quanh nhà cua minh ...thât ra , cung kho nhân ra chung lam ngoai tru chung dâu trên dây diên thoai là minh co thê nhân ra boi vi co qua nhiêu chim én o dây  và sang nào cung thê , tiêng chim hot liêu lo trên cành thuong da danh thuc minh thuc dây ...

Minh con nho , ngày dâu tiên khi minh vua mo cua nhà xe cua ông xa thi dôi chim én da bay vào và dâu ngay o goc câu thang dê lên lâu ...

và không bao lâu chung lai bay di ...cu thê , vo chông minh cung không dê y dên chung ..mai dên khi nghe tiêng chung goi nhau ......ah ..thi ra dôi chim uyên uong này lai dên nua rôi ...chung bay lon von trên noc nhà xe , rôi bay tit lên lâu ...sau do lai dap xuông noc nhà xe lân nua ...cu thê , chung lai bay di ....và sau cung , chung da quay tro lai kèm theo là nhung cong rom , ra dê xây tô ...
và chang bao lâu , tô âm cua chung da bat dâu tu tu duoc hinh thành .....


ba chông minh noi , chim én thuong mang dên diêu may man cho con nguoi ...vào mua Xuân , chung thuong bay tung dàn di cu tu Chau Phi sang và se luu lai cho dên mua Dông ...cu nhu thê , hàng nam khi mua Xuân lai dên thi chung lai bay vê tô mà chung da xây ....

Thât là thu vi , hon nua chung trông rât dang yêu ...và dac biêt là chung rât gân gui voi con nguoi boi vi khi ông xa minh lau xe , chung vân dap o bên canh mà không hê so hai gi ca ...

Minh thi thuong chung lam ...thê nhung ông xa minh noi , chung không thê xây tô o trong nhà xe duoc boi vi chung minh không thê nào mo cua nhà xe suôt ngày ...và khi chung minh di nghi hè ...thi làm sao chung co thê vào nhà ??? 

Nghe thê , minh lai dê nghi ông xa mua môt tô chim gia dê trong gian nhà nho o bên hông nhà xe cua minh....nhung hoi ôi  chung không bén mang toi ...thâm chi vo chông minh da rai nhung mâu banh mi dê du chung dên ....nhung chang dem kêt dên kêt qua gi ....buôn qua , minh không biêt phai làm sao hon ...và môi khi minh mo cua nhà xe cho chung bay vào ...ông xa lai không bang long và noi rang phai dê cho chung tim chô khac dê xây tô !!! Dành phai chiu thôi ...minh không thê giup duoc chung rôi ...và môi khi co giông gio , minh thuong dên bên khung cua sô dê tim chung .... minh nho chung vô cung ...minh không biêt hiên gio chung da xây tô o dâu ??? Và chac chan nêu o trên ngon cây , chac chung lanh lam dây...

Ro ràng ông bà thuong hay co câu : " Nhu chim liên canh , nhu cây liên cành " ...qua thât không sai boi le chung luc nào cung o bên nhau ... 
....nhât là khi co nguoi la dên , cô vo so hai bay trôn vào gian nhà nho noi vo chông minh dat may giat và may sây quân ao hay co khi bay thang lên lâu...luc do anh chông da bay ra khoi nhà xe ...nhung không bao lâu thi anh ta  lai bay vào cât tiêng kêu ...thê là cac ban co thê nghe chung  dôi dap lai voi nhau ...tiêc rang minh hong hiêu chung dang noi gi ...hihi ..

Öi giào ....anh chông dang dao dac cât tiêng kêu dê tim cô vo dây nhé ...con cô vo thi bay tit lên lâu và dâu trên cây Noel ...nàng cung dang cât tiêng tra loi nguoi yêu dây ....thê là minh da phai ron rén trèo lên chup anh cua nàng moi duoc...
....và hôm nay thoi tiêt o bên ngoài lanh lam ...nhu thuong lê , minh lai mo cua sô ra ....và kia dôi chim uyên uong cung dang con dâu o trên dây diên thoai ... Thuong chung qua ...nhung minh chang biêt làm gi hon ...chi mong sao , chung som tim duoc môt chô tru ân thât tôt ...thât ly tuong dê rôi con phai cho ra nhung chu chim bé nho thât dang yêu nua do ....           

4 nhận xét:

 1. Hồi xưa trường mình học có rất nhiều chim én , mùa xuân én về làm tổ đầy dưới mái ngói , ngồi học có thể xem chúng nô đùa .Cánh én nhỏ nên bay nhanh như viên đạn lao vào tổ và chúng không bao giờ xuống đất vì sẽ không thể bay lên được nữa .Không hiểu tại sao đôi chim cùa Nang Tuyet lại tách khỏi bầy như vậy ; vì 1 con én không làm được mùa xuân . :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Oh ...nghe anh Duy Nguyen mô ta ...mà em tuong tuong ra bây chim én ...thât là tuyêt anh hén ...thich thât dây !! Vâng , em cung không hiêu tai sao nua ...tôi nghiêp lam , sang nào em cung thây chung dung doi ...nhung mây ngày nay , em không thây chung nua ..chac chung da di noi khac xây tô rôi ...thuong chung qua anh Duy Nguyen a ...ông xa em thây thê moi an ui em là se co nhung con chim binh thuong se dên xây tô noi chung em da làm san ...nhu thê loài chim này se mai o bên canh chung em ...em hy vong nhu thê ...nhung em mai nho dên dôi chim én dê thuong cua em ..em nho chung lam anh Duy Nguyen oi ....

   Xóa
 2. Tiếc thật đó. Giá mà làm tổ nuôi chúng thì hay biết mấy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Da ...tiêc thât chi nhi ? Nhung chung em không con biêt làm cach nào hon duoc ...môi lân nghi dên chung là em cam thây buôn do chi a ....

   Xóa