Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Chuyên vê VN - ngày ba minh da không con nua ....


Tro vê Phap chi duoc 2 thang thôi , thi cuôi cung minh cung da nhân duoc tin ba mât ...minh con nho khi nhân duoc tin nhan cua gia dinh , minh da goi diên vê VN ....thê nhung dôi bàn tay minh luc bây gio run lây bây .......minh khoc nhiêu lam ....và minh không nho là minh da noi nhung gi nua.....chi nho là ngôi bêt xuông dât và diêng nguoi và khoc nhu tre con vây do ....qua thât do là môt mât mat qua lon lao dôi voi minh  .....minh vân biêt là ba minh se không qua khoi .......thê nhung gia dinh minh vân tich cuc lo cho ba duoc ngày nào hay ngày do .....me và cac em cua minh noi , ba mât rât buôn vi se không con duoc nhin thây ba nua ...thê nhung vân tôt hon là nhin thây ba nam vât va trên giuong bênh nhu thê .....thi lai càng dau long hon .....vân biêt thê , nhung sao long minh nang triu ...thuong ba lam vi ca doi ba da vât va nuôi nâng , day dô cac con nên nguoi ...bây gio cac con dêu da thành dat ...thi ba lai ra di ....chua kip cho cac con cua ba dên dap công on sanh thành duong duc ...co thê do chinh là nhung nôi day dut , khô tâm mà chi em minh deo mang suôt ca doi !

Trong nhung ngày cho doi duoc câp visa , minh cung da dên chua cung câu siêu cho ba , an chay 49 ngày và minh cung da thinh Kinh Dia Tang vê nhà tung môi ngày voi long thành tâm câu xin cho ba duoc siêu thoat ...minh nghi da không lo duoc gi cho ba ..;thi dây cung là dip dê minh bao hiêu cho ba minh  ....không khi gia dinh cua minh luc bây gio buôn lam ! Öng xa da giup do minh làm công viêc nhà , vi luc bây gio minh không thê nào làm gi khac duoc ....trong long vân thâp thom cho doi ngày vê ...trong khi do gia dinh minh o VN da coi gio khac dê an tang cho ba vi nhu thê thi minh moi co thê vê kip dê nhin mat ba lân cuôi ....

Chuyên bay lân này không hiêu sao nhanh lam ..ông xa minh noi thât la ..;vân tôc bay thât kinh khung !!!! .minh thi cu dan mat vào cai tivi nho truoc mat dê theo doi thoi gian ...và cuôi cung chung minh cung da vê dên sân bay TSN som hon 1 gio !!!! Ai ai cung dêu ngac nhiên , môt sô nguoi thi don taxi , sô khac thi phai goi diên dê nguoi nhà dên don ...riêng minh thi em gai minh cung chu tai xê da doi san o ngoài công rôi ...ra dên noi , em gai minh rung rung nuoc mat ...minh thi lang nguoi di ...hinh nhu minh không con nuoc mat dâu nua mà khoc ...chi kip hoi mây gio moi dua ba di an tang mà thôi ...vi minh so lam ...minh so là không vê kip dê nhin thây mat ba  ...

Khi nap cua chiêc ao quan duoc mo ra , minh lang nguoi ..nghe dau nhoi o tim ....ba minh nam do ...vân guong mat hiên hoa ...vân thân hinh gây ôm ...minh cô gang nén nôi dau dê không bât khoc thành loi .....vi theo dao Phât cua minh , khi nguoi nhà mât di , phai cô gang niêm Phât cho nguoi da khuât , dung khoc bên canh ho ...thê là minh phai cô gang kiêm chê nôi xuc dông ....cô dang long và niêm Phât cho ba ....và khi nguoi ta dây nap ao quan lai rôi , luc do minh moi chay vôi vào phong và hai vo chông ôm nhau mà khoc ...

Tôi nghiêp ông xa minh lam , là Tây anh ây cung quân vành khan tang trên dâu dê tang cho ba và qui lay suôt khoang thoi gian cung câu siêu cho ba truoc khi dông quan ...vi anh ây không quen qui nên nhuc nhich mai , minh dành phai noi anh ây ngôi xêp hai chân lai ...ai ai thây thê cung noi " tôi nghiêp ông Tây qua ! "

Sau phân làm lê dông quan , ba minh da duoc dua vê noi an nghi cuôi cung o tai nghia trang cua gia tôc . Sau do , anh ho cua minh hiên là môt hoa thuong chu tri o môt ngôi chua o Dông Thap cung da lên nhà cua minh dê tung kinh câu siêu cho ba ..


Photobucket

hay nhât là ca nhà minh ngôi bêt xuông dât dung com voi Thây mà lai vua nghe Thây giang vê Phât Phap nua ...


Photobucket


sang hôm sau , ca nhà da dên nghia trang dê mo cua ma cho ba ...cung là luc mô phân cua ba cung vua duoc xây xong ...nghia trang luc bây gio con vang lam , gia dinh minh da xây xong chi khoang duoc 6 nam mà thôi ...do do , ngoài mô phân cua ba minh ra , chi co mô cua nguoi câu thu hai cua minh , nguoi anh ho , nguoi anh ho rê , dua chau ho goi bang cô , hai mô phân nho nho cua con trai em gai ut nhà minh và con trai cua nguoi chi ho ...trong tuong lai , cac anh chi ho cua minh se lân luot dua hài côt cua cac câu và cac di cua minh vê dây an nghi ca thôi ....vi do là nguyên vong cua ba me minh .....moi dây , me cua minh cung nguoi chi ho o bên My cung da dua hài côt cua ông bà ngoai minh vê an nghi o dây ...thê nên không khi cung tro nên âm cung hon ...nghia trang rông lon lam , em trai minh da lâp so dô dành san phân cho ca gia tôc bên ngoai cua minh ....tat ca vê sau này con chau se duoc an nghi o dây . Khi di vào công , là ngôi nhà tho Cuu Huyên Thât Tô và o phia truoc là tuong cua ngài Dia Tang Vuong ....


Photobucket


san dip , ca nhà cung da chup hinh luu niêm trong ngày mo cua ma cho ba ...


Photobucket


bên canh do là môt gian nhà duoc dung là noi nghi ngoi ...


Photobucket


dau long nhât là hinh anh cua me minh bên canh mô ba ...sao minh thuong me minh vô cung ...


Photobucket

rôi ca nhà cung o bên canh ba nua ...

Photobucket


thât hanh phuc duoc dung bên canh ba nhu thê này .


..Photobucket


sau khi mo cua ma cho ba , minh chang di dâu ca , ngoài viêc di cho và phu chi cua minh dê nâu com cung cho ba hàng ngày ...chi tôi cho ông xa , anh ây chang di dâu ...cu lân quân bên canh minh mà thôi ...thây thê thinh thoang vào buôi tôi , khi cac em minh di làm vê , chung no cung ru nhau dên dê nhâu lai rai cho ông xa minh do buôn .

..Photobucket


rôi lâu lâu , câu phiên dich viên cua khach san nhà minh cung dên dê don ông xa minh di uông cafe ....cung nhu di choi voi gia dinh cua nguoi em rê cua minh ...oh ! do do ông xa thich lam ....

 Photobucket


rôi thoi gian dê quay tro vê Phap cung da dên ...môt buôi tiêc chia tay voi gia dinh o quan an cua gia dinh minh thât là âm cung ...thê nhung thinh thoang tât ca moi nguoi cung dêu dom ve u buôn vi thiêu bong dang cua ba .......me minh chi noi voi cac con : nguoi mât rôi da yên phân , nguoi con sông hay cô gang câu nguyên cho ba som duoc siêu thoat , do cung là môt hinh thuc dê tra hiêu cho ba rôi ..

.Photobucket


khi ba con sông , ba voi me minh dêu an chay truong ...khi ba mât , trong lê tang nhà minh cung cung chay cho ba ..và ca nhà dêu nguyên là se an chay trong vong 49 ngày dê câu nguyên cho ba ...thê nên trong buôi tiêc này ..phân vi co ông xa minh , thê nên ca nhà dành phai an man ...riêng me minh thi không thay dôi ...nhin me ngôi lang le an chay môt minh , minh thuong me lam ...

.Photobucket


cac em minh noi , diêu quan trong là phai làm sao dê ông xa minh duoc vui , duoc thoai mai ...vi mây ngày nay anh ây cung an chay voi gia dinh minh ...thê là ông xa duoc nuoc ...tha hô uông beer VN ...miêng cuoi toe tét mai thôi ...


.Photobucket


duoc chup hinh canh me , anh ây rât thich ..

.Photobucket

quang canh gia dinh tâp hop nhu thê này , rât là âm cung ....chac ba minh cung vui khi nhin thây canh tuong này ...

.Photobucket


tôi hôm sau , gia dinh minh lai tiên vo chông minh tro vê Phap ...thây anh chi em co mat dây du trong buôi tiên dua , long minh hanh phuc lam ...thê nhung phai chi co ba nua thi niêm hanh phuc lai càng tang lên  gâp bôi phân .

..Photobucket

và tu do cho dên bây gio minh vân an chay 10 ngày / thang và trong suôt thoi gian 2 nam , minh thuong xuyên tung kinh Dia Tang cho ba mai dên ngày man tang ba mà thôi ...nho ba lam ...ngày giô cua ba sap dên rôi , thê nhung minh không vê duoc ...nhung minh se viêt bài noi vê ba : nguoi cha mà minh hêt long kinh yêu ....mac du ba da di xa , nhung hinh anh cua ba vân o mai trong trai tim cua chi em minh ....

11 nhận xét:

 1. Hẳn ba bạn cảm thấy mãn nguyện vì có được những người còn có hiếu như bạn. Dù người đã khuất nhưng tình cảm của chúng ta sẽ mãi mãi dành cho họ

  Trả lờiXóa
 2. Cả nhà chị đều ăn chay thật tốt quá,gia đình bên nhà chị xây nghĩa trang lớn thật làm nhà thờ và rước phật địa tạng có ai trông coi ở đây không chị,khu này hình như ở Bình Phước .

  Trả lờiXóa
 3. Cam on ban da chia se voi minh ban nhé ! Vâng , minh cung mong nhu thê do ban oi ...chung minh chi mong sao ba som duoc siêu thoat là chung minh rât vui do ban a ....

  Trả lờiXóa
 4. Em biêt không , tu ngày ba mât anh chi em cua chi dêu an chay ca ...do là nhung gi mà anh chi co thê làm duoc dê tra hiêu cho ba do lhauc oi ! Riêng nghia trang này co môt nguoi di ho cua chi hàng ngày dêu dên dê thap huong và tuoi hoa do em ! Nghia trang o Tây Ninh do lhauc vi ba me chi sông o do ...ba me chi da mua nhà o tp là dê cho anh chi o do em a . Uh ! Nghia trang lon lam em oi ...bây gio thay dôi nhiêu rôi vi gia dinh chi co trông thêm hoa và cây kiêng o do nua em a !

  Trả lờiXóa
 5. Nangtuyet, đọc những dòng kể về tâm trạng về tâm trạng về sự ra người cha của em, làm chị cảm động rơi nước mắt. Mừng rằng, cả nhà hiểu biết về giáo lý của Nhà Phật đã không khóc lóc làm vướng bận sự ra đi của người quá cố, không giết gà vịt làm mặn mà làm chay trong suốt thời gian tang lễ. Có thầy và cùng với các con đều nhất lòng tụng kinh cầu siêu cho ông là rất tốt...có điều gia đình em làm ngôi mộ đẹp quá, chị e rằng sẽ làm cho ông cụ thích quá rồi cứ ở đó mãi chổ đó và không chịu siêu thoát thì sao?
  Một điều gợi ý cho em, bây giờ trở đi, hể em và mọi đứa con trong gia đình nếu làm bất cứ 1 việc thiện nào, như cúng dường, bố thí, tụng kinh v.v...thì em và mọi người nên hồi hướng công đức của mình về cho cụ, và ngay cả cho Mẹ em còn sống...làm như thế người sống hưởng 6phần, và người chết hưởng 4%. Người sống là chính người đang làm việc thiện, người cầu xin ...hồi hướng....
  Riêng chị, từ 7năm nay, từ ngày mẹ chị bệnh nặng tưởng không qua nổi, chị đã cầu xin 10 phương chư Phật gia hộ cho mẹ chị qua khỏi để bọn chị khôg bị mồ côi mẹ quá sớm...và mẹ chị đã qua cơn nguy hiểm...rồi từ đó mỗi đêm chị niệm Phật, tụng kinh đều hồi hướng công đức về cho mẹ chị....gần đây chị lại thêm phần hồi hướng công đức về cho người cha quá cố của mình, và đồng thời cũng xin hồi hướng công đức ấy về cho ông bà Nội và Ngoại hai Họ, cửu huyền thất tổ nhiều đời, cầu xin chư Phật cho họ được siêu sanh về cỏi an lành và gặp Phật....

  Trả lờiXóa
 6. Chia buon voi gia dinh chi, manh me len chi nhe, chi hanh phuc lam khi co nguoi chong nhu vay do!

  Trả lờiXóa
 7. Chi oi , em cam on chi rât nhiêu vê nhung loi chia se rât chân thành voi nôi mât mat lon cua gia dinh em . Em rât vui vi duoc làm quen voi chi vi o chi em da duoc hoc hoi rât nhiêu diêu bô ich trong cuôc sông và vê giao ly cua Nhà Phât ! Tu ngày ba em mât dên nay , gia dinh em vân thuong xuyên làm diêu tu thiên dê hôi huong cho ba em noi riêng và cho ca gia tôc bên ngoai và bên nôi em nua do chi .

  Chi rât co hiêu voi ba me chi , em rât mung khi bac gai da qua con hiêm nghèo . Thât không co gi dang qui khi con cha và me chi ha . Mât cha hoac me là ca bâu troi thuong dau phai không chi ? Äy thê nên em thuong noi voi ông xa em hay qui trong và thuong yêu ba me anh ây nhiêu hon nua vi anh ây thât su là nguoi co dây may man o trên doi ...

  Mông sao chi em minh se duoc o bên canh me mai mai chi hén ....

  Trả lờiXóa
 8. Chi cam on em da chia se voi chi nôi mât mat qua lon lao này kinghuynh nhé . Câu xin Phât gia hô cho gia dinh em mai mai duoc nhiêu may man ! Vâng , anh ây rât tôt voi chi , chinh vi vây nên chi cung duoc an ui phân nào noi dât khach quê nguoi do em a !

  Trả lờiXóa
 9. Chuyến về VN của chị mang đầy cảm xúc đan xen , không có gì buồn hơn khi mất đi người mình thương yêu chị nhỉ ? Em cầu mong linh hồn ba chị được an nghỉ cõi bằng an và chị thêm mạnh đức tin để sống đời tốt đẹp , cùng làm tròn việc hiếu nghĩa . Hôm nay em được học thêm nơi chị lòng hiếu thảo đáng quý , khiến em bất chợt nhìn lại mình , thấy nhớ gia đình thật nhiều chị ạ .

  Trả lờiXóa
 10. Chi cam on Duy da chia se nôi mât mat lon lao nhât cua gia dinh chi ! Vâng , chi tin rang ba cua chi se duoc siêu thoat dê vê voi Phât và không con duoc tai sanh làm kiêp nguoi qua dau khô trong bê trâm luân do em a .
  Duy oi , không co gi duoc hanh phuc bang con dây du cha me , nêu mât môt trong hai ...thi dau don lam em a ...hay cham soc và sông thât co hiêu voi hai dâng sanh thành cua minh thât nhiêu em nhé ...

  Trả lờiXóa
 11. Dạ , em cảm ơn lời khuyên của chị nhiều .

  Trả lờiXóa