Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Chuyên vê VN lân 2 ...môt chuyên di dây âp nôi buôn ...


Dên Ardeche chi tron 1 ngày , thi tôi dên minh nhân duoc tin nhan cua gia dinh o VN bao là ba cua minh bi tro bênh rât nang ...thê là suôt dêm do minh không thê nào ngu duoc . Dên rang sang thi chung minh da phai quay tro vê ngay ...vuot doan duong dài 800 km , ông xa minh da phai lai xe suôt ca dêm dê co thê kip quay vê nhà som . Sau khi vê dên nhà , chung minh da phai xin câp visa cung nhu vé may bay cung môt luc ...nhung voi visa thi phai doi 3 ngày moi co ...trong khoang thoi gian do , minh không thê làm gi duoc ...ngoài viêc goi diên vê dê hoi tinh hinh cua ba nhu thê nào ? Riêng em trai minh , luc bây gio chi moi sang dinh cu o Nauy duoc vài thang . Nghe hung tin này , no da câp tôc quay vê VN ngay ...voi minh co thê noi minh da sut mât 2kg chi trong vong 3 ngày ...trông minh thât tham hai , hôc hac ...gia dinh bên chông hêt long an ui và dông viên minh ....nhung minh không sao ngu duoc .....long minh nang triu nôi lo âu .....viêc nhà minh bo hêt ...ông xa rât thông cam nên da giup minh rât nhiêu ....Thê là dê kip chuyên bay , chung minh da phai thuê xe dên Paris vi nêu don tàu cao tôc thi phai lê thuôc vào gio giâc cung nhu dê phong co su cô ...do do chung minh bat dâu khoi hành vào khoang 1h dêm ...phai mât 5 h di bang duong cao tôc , cuôi cung chung minh da dên sân bay vào rang sang ...mêt thât vi rât kho ngu trên xe , phân vi qua lo lang , nên khi vào ga ...chung minh da di tim chô vang dê nghi lung ..;tôi nghiêp ông xa ....vua tua lung xuông ghê là anh ây da ngay kho kho ...sân ga luc bây gio vang lang lam vi chi moi 5 h sang thôi ...Minh thi cam thây lanh ...không ngu duoc chi dap cai ao âm lên nguoi và ngôi mà ngam ông xa ngu....thây thê ông xa di tim chô vang nguoi hon dê minh co thê chôp mat môt chut ....nhung qua thât ...kho dê co thê ngu duoc ..;du chi duoc 5 phut ...chuyên bay sao dôi voi minh châm qua ...minh cu thâp thom mong sao thoi gian trôi di thât nhanh ...thât nhanh ...và rôi cuôi cung chung minh cung da vê dên sân bay TSN , khi buoc ra công ...chi co cô em gai cua minh cung voi anh tài xê cua em trai minh ra don mà thôi ....vua thây minh , cô em minh da rung rung nuoc mat ...minh thi qua dau long ..;chang noi duoc câu gi ...ca bôn nguoi lang le chât hành ly lên xe và roi khoi sân bay ...chung minh chi kip ghé qua nhà o tp HCM dê tam rua và thay dô sau do là lên duong vê TN ngay ...Xe vua dâu truoc công nhà ..minh da chay vôi vào phong cua ba ....ca nhà luc bây gio dông du lam ...quang canh buôn am dam ...không ai noi voi ai ..cac em và cac chau cua minh chi kip hoi là minh co duoc khoe không ? Khi buoc vào , ba cua minh nam do ...nam yên trên giuong ...minh chi biêt ôm lây ba và khoc ngât ...trông ba rât ôm ..ba da ôm rôi ...nay ba lai càng ôm nhiêu hon nua ...ba phai tho bang oxy ...ông xa minh luc do cung khoc và anh ây tiên dên nam lây bàn tay cua ba và khe khe goi " ba oi ! " ...nghe tiêng goi cua ông xa , ba minh mo mat ra và cô gang nguoc nhin ông xa minh ...miêng ba mâp may ...co le ba muôn noi gi do voi anh ây ...thuong ba qua ...vi ba không thê an uông gi duoc , phai nâu chao long , rôi xay nhiên , sau do dua vào ông dân o mui dê dua thuc an và thuôc uông vào da day môt cach truc tiêp......hoi ra moi biêt ba da tro bênh và nam bênh viên duoc 2 thang rôi , gia dinh so minh lo lang nên không bao tin , dên khi bs o bênh viên noi là kha nang rât kho ....thê nên gia dinh moi cho minh hay dê vê VN ....riêng em trai cua minh thi gia dinh cho no biêt som hon dê no co thê sap xêp công viêc o gia dinh no và tro vê VN som dê co thê lo duoc gi cho ba ....thê là khi em trai minh vê dên VN , no da xin cho ba duoc vê nhà ngay dê no co thê truc tiêp san soc cho ba ....may man là trong gia dinh minh ngoài em trai minh ra , cô em dâu thu 5 cua minh cung là bs nua ...thê nên ca hai da thay phiên nhau cham soc : nhu truyên dich , tiêm thuôc , do huyêt ap , theo doi bênh tinh hàng ngày ......riêng chung minh thi cung thay phiên nhau dê cham soc ba nhu thay dô và làm vê sinh cho ba ....minh rât buôn vi ba da nam trong bênh viên 2 thang , chi và cac em minh da thay phiên vào tham nuôi cho ba ...minh thi da không làm tron duoc bôn phân cua môt nguoi con khi ba dau ôm nhu thê ...thê nên , khi vê dên VN , minh muôn luôn o bên canh ba dê lo cho ba  , ca ngày ngoài viêc di cho ra ....minh luôn luôn tuc truc o bên ba ...dôi voi minh duoc o bên canh ba luc này là khoang thoi gian hanh phuc nhât cua minh ...tôi nghiêp ông xa minh lam ...ca ngày cung ngôi bên canh giuong bênh ...anh ây cung xoa bop tay chân cho ba ...thây thê , nên em rê cua minh moi ru anh ây di dao môt vong dê thu gian ...ây thê anh ây cung muôn minh di cung ...noi thât minh cung không an tâm dê anh ây di môt minh nhu thê mac du da co câu phiên dich viên làm cho khach san o nhà minh di theo dê phiên dich tiêng Anh và câu ây co thê noi duoc môt chut tiêng Phap , nhung minh cung không an tâm !!! Thê là phai di thôi vi em trai minh khuyên nên di dây di do môt chut dê thu gian ...o nhà da co em minh bên canh ba rôi ...thây thê nên vo chông minh moi dông y di ...Em rê minh da dua chung minh dên môt vung quê , o doc theo duong di ,  nguoi ta ban dây du cac loai ca , ôc , êch ....và nhât là rât nhiêu chuôt dông ...và ngay ca con baba nua ...ông xa minh thich chi khi câm lay con vât này trên tay ....
rôi hi hon dung chup hinh bên canh con trâu dông vam vo voi em rê cua minh ...


thây nguoi ta làm thit chuôt ngay tai chô ...ông xa minh vua ngac nhiên lai vua lai so nua ...thây mây con ca rô con sông nam dây dua ...anh ây thich lam vi o Phap dâu duoc nhin thây ca tuoi con sông nhu thê này dâu ...môt chuyên di dao ngan han , thê nhung ông xa vui lam vi duoc thu gian voi quang canh o dông quê ....thây thê minh càng thuong anh ây nhiêu hon nua .....cung may là co em rê cua minh o bên canh,  nên khi an tôi xong là  hai anh em cung ngôi nhâm nhi voi nhau o quan an ngoài vuon cua gia dinh ...ông xa minh coi vây chu mau thich nghi voi phong tuc cua nguoi VN lam ...cung thich uông beer VN nua do nha......cu thê mà thoi gian trôi qua rât nhanh ...và cung là luc mà vo chông minh phai quay vê Phap ...thât kho dê co thê roi khoi ba ...minh thuong ba qua ...kho khan lam ông xa minh moi kéo tay minh di duoc ...minh chi biêt khoc và khoc thôi ..;vi minh so là minh se không con dip dê nhin thây ba lân nua ...hai vo chông minh ôm lây ba và hôn ba ...minh nghi ba co thê nghe và hiêu ...nhung ba không thê noi duoc boi vi khi minh noi trong tiêng nâc " ba oi ! Con vê Phap ba oi ...con thuong ba lam ba oi ...! " và minh da thây nhung giot nuoc mat da lan dài trên ma cua ba ......dên sân bay , canh vât thât buôn ba vô cung mac du tung dong nguoi qua lai , tiêng noi tiêng cuoi rôn ra .....thê nhung voi minh là ca môt bâu troi am dam ....vi chuyên vê tham nhà lân thu 1 co ba và ma ,co cac em ra sân bay tiên vo chông minh ..;thê nhung lân này chi co chi cua minh và cac em mà thôi ...không co ba và ma ra tiên ....và suôt chang duong dài trên may bay ...minh lang le ...chi ngôi khoc vi rât nho và thuong ba ...và nhât là minh không duoc o lai voi ba ...minh da muôn o lai VN , nhung ông xa minh da noi anh ây không thê tro vê Phap mà không co minh !!!! Dên khi vê dên Phap , gia dinh ông xa minh vua trông thây minh da noi ...minh tiêu tuy qua ...ôm han ,mat mày thi hôc hac ...già hon nhiêu ...nhung voi minh nôi dau và nôi lo lang trong long moi là quan trong ...và cung tu do ngay nào minh cung khân vai Phât troi câu xin cho ba duoc khoe manh tro lai nhu xua....


6 nhận xét:

 1. Chuyến về rất lâu rồi phải không Oanh Kiều ơi!

  Trả lờiXóa
 2. Chuyến về tuy buồn,nhưng em rất hạnh phúc vì có ông xã tuy là người Tây nhưng rất dể thương.

  Trả lờiXóa
 3. Da , do là vào nam 2008 do chi ! Vào nam này em vê VN ba lân : 1 lân vê tham gia dinh , 1 lân vê tham ba bênh và 1 lân vê dê tho tang cho ba do chi oi !

  Trả lờiXóa
 4. Da ; em cam on chi da chia se voi em ....em rât hanh phuc voi ông xa em lam chi oi ...vi anh ây da dua em vê tham gia dinh , tham ba em bi bênh và sau do vê dê tho tang cho ba ...1 nam mà chung em vê VN 3 lân do chi !

  Trả lờiXóa
 5. Me chi vua mat , nen cang thong cam khi em phai xa ba . Chi thi o gan Bo me nen cung co Cham soc cac cu duoc it nhieu...

  Trả lờiXóa
 6. Em thành thât chia buôn voi chi , chi nhé . Chi oi , không co gi hanh phuc bang duoc cham soc cha me khi nguoi bi dau ôm chi ha ...không duoc o gân bên ba khi nguoi dau yêu và dên khi nguoi mât ...em buôn lam chi a ...

  Trả lờiXóa