Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Nghi hè o La Bourboule , môt thành phô xinh dep o Auvergne ....

Roi Perigord , chung minh da tiêp tuc dên nghi hè o vung Auvergne , môt day nui không cao lam thuôc miên trung cua nuoc Phap . Qua thât , phong canh rât dep khi bat dâu lên nui , ngoài nhung phong canh doi nui ra , doc theo duong con co nhung canh dông trông cây an trai da duoc phu kin bang nhung tâm bac dê che chan voi thoi tiêt lanh o dây vào cuôi mua dông . Boi vi chi là vào dâu mua xuân thôi , thê nên thoi tiêt luc bây gio vân con se se lanh ...

Photobucket

thinh thoang minh thây co nhiêu dàn gia suc dang gâm co trên canh dông ....

Photobucket

và khi di ngang qua môt ngôi làng nho , chung minh da phai dung lai truoc môt cua hàng hay môt van phong gi do duoc decor voi nhung bui hoa hông rât xinh xan .
...

Photobucket

sau do , ca hai lai tiêp tuc dô dèo ....o dây thinh thoang minh lai thây co vài nguoi dang cuoi xe dap ...noi chung nguoi dân o dây khi thoi tiêt tôt thi ho rât thich lên nui du ngoan bang hinh thuc này ...vua ngam canh dep thiên nhiên lai vua tâp thê duc nua ..
.


Photobucket

và cuôi cung voi con duong giua hai hàng cây xanh thang nêp da dân chung minh bat dâu di vào trung tâm cua thành phô ...
.Photobucket

và dây môt quang canh nhin tu xa o trung tâm ...qua thât khap moi noi dêu vang lang , không gian vô cung tinh mich .
..

Photobucket

trên duong di dên khach san , tu xa minh da thây xuât hiên nhung ngôi nhà nam trên ngon dôi cao ...rât dep...Photobucket

nhung day phô voi nhung ngôi nhà voi lôi kiên truc giông nhu dên tho trông dep làm sao ...


Photobucket

sau khi nhân phong , chung minh da tha bô môt vong dê tham quan thành phô xinh dep mà vào mua hè và mua dông , co rât nhiêu du khach da dô vê dây nghi mat và truot tuyêt ...qua thât , phong canh o dây voi lôi kiên truc giông nhu nhung dên tho o nhung nuoc trung dông ..trông dep la lung ...duong phô thi sach se , không gian thi yên tinh ...trên duong , thinh thoang co vài du khach mac dô âm giông nhu mua dông dang tha bô di dao ...
.

Photobucket

ngay giua trung tâm cua thành phô là môt cai câu da bac ngang qua môt cai hô voi giong nuoc chay nhè nhe ...phong canh thât dep duoi anh nang cua buôi chiêu hoàng hôn .
.

.Photobucket

tu xa phia bên kia chiêc câu là môt ngôi nhà tho nam trong môt công viên rât yên tinh voi nhung bang ghê buôn lang le .
.

.Photobucket

trong công viên rai rac môt vài nhà hàng hoac vài noi là khu vui choi .

..Photobucket

r
oi khu vuc này , chung minh tha bô dên trung tâm chinh cua thi trân , o do co rât nhiêu cua hàng ban dô luu niêm ..
..

..PhotobucketPhotobucket Photobucket


nhà hàng thi hâu nhu o khap moi noi o dây

 Photobucket=Photobucket"" Photobucket
 
tuy là môt thành phô du lich nho , thê nhung hâu  nhu o dây không thiêu môt cua hàng nào ca .....dac biêt chung ta co thê tim mua nhung dac san riêng biêt o dây ....chang han ao , mu len duoc dêt bang tay rât co chât luong ...di nhiên rât là dat dây ....vi không phai là hàng trung quôc dâu nhé ..

..
Photobucket


mac du dang là mua xuân , thê nhung thoi tiêt vân con lanh o trên miên nui này ...do do chung minh chi tha bô môt chut ...kiêm noi dê an tôi rôi quay tro vê khach san ngay ...cung may khach san nam ngay trung tâm ...nên tha bô cung không xa lam...thê nhung cung du lanh cong ca hai tay dây co ! Dây là khach san noi chung minh da nghi lai o dây vài ngày ..và cung o dây , minh co môt câu chuyên vui ...cac ban hay cô gang doc o phân duoi nha ...

.Photobucket


Sang hôm sau , nhu thuong là sau khi an sang xong , chung minh dêu tranh thu di choi ngay ...thê nhung vào ngày hôm ây lai là ngay tân tông thông François Hollande làm lê nhâm chuc . Thê nên , thay vi di choi chung minh lai nan lai ngôi xem buôi lê truc tiêp trên TV ....khô nôi cai cô hâu phong cu châu chuc o bên ngoài dê don phong ...thât la o dây ...vi chung minh thuong là nghi o khach san khi di nghi hè ...hâu hêt ho chi don phong khi khach da di choi mà thôi...thê nhung o dây thi lai khac ...buc minh qua , thê là ca hai danh phai tam ngung thôi .....và khi chung minh roi khoi thang may , di ngang qua quây , chung minh da nghe trôm duoc loang thoang vài câu giua bà chu khach san voi nhân viên cua bà ta . Qua do chung minh moi hiêu ra , bà ta thuôc dang UMP ...cung dê hiêu thôi , bà ta không thich dang xa hôi vi dân nhà giàu o Phap  hâu hêt là theo dang phai này boi vi ông Sako ( tông thông truoc dây ) da bao vê cho ho ...tuy ho giàu co , thê nhung ho lai không dong thuê cho nhà nuoc nhiêu ...bên canh do ho lai co nhiêu diêu thuân loi dê hai ra tiên ???? Trong khi dân thuong thi nay lung ra mà dong thuê dây du ???? Co le bà ta biêt vo chông minh thuôc dang xa hôi và dang theo doi cuôc nhâm chuc cua tân tông thông , nên khi nhin thây chung minh ....bà ta làm " mat ngâu " ngay... luc do cung gân xê trua rôi , chung minh quyêt dinh di an trua som hon ngày thuong ...vi noi chung chua xem hêt buôi lê ...thi làm sao mà di choi duoc !!! thê là chung minh lai i à i ach quay tro vê khach san lân nua ...nhung lân này chung minh không dung thang may dê lên phong ...mà ca hai di bô lên câu thang ...boi vi cai câu thang nôi liên voi cua ra garage...không ai thây hêt ....di nhu thê vua co thê an tâm tiêp tuc ngôi xem lai vua chang làm buôn long bà chu ( trong tuong lai bà ta se phai dong thuê nhiêu cho nhà nuoc dây ) ha!ha!!! thê là sau khi buôi lê nhâm chuc cua tân tông thông kêt thuc , chung minh lai nhe nhàng di xuông câu thang giông nhu hai tên an trôm ...dê ra garage va bat dâu di choi voi niêm vui thât kho ta ....

2 nhận xét:

  1. thích bụi hồng leo ở hình trên,em sẽ trồng những bụi hồng giống như vậy,ở đà lạt em thấy có.Sự bình yên của các con phố cảm giác như họ còn đang ngủ say trong các tòa lâu đài.Đặt hình ảnh ở các trạm xe bus hay đoạn kẹt xe ở mình xem cảnh mà xe cộ luồn lách,chen lấn nhau từng chút,như hai thế giới động và tĩnh vậy đó chị.

    Trả lờiXóa
  2. Dung thê em a ...o VN xe cô dâp diu , chen lân dành duong voi nhau ...trai lai o bên dây , canh vât yên tinh , nguoi dân châp hành tôt luât lê giao thông do em a . Nêu co ket xe thi ho vân nôi duôi nhau tung chiêc , chu không phai lân xe này dê duoc vuot qua dâu em a . Hâu hêt o nhung thành phô hay thi trân , canh vât dêu tinh lang nhu thê do lhauc oi ! Em da vào xem bài cua chi noi vê " Nua ngày rong choi o Nantes " chua ? Nêu chua thi vào xem di em nhé . O do quang canh nhôn nhip hon nhiêu vi do là môt trong nhung tp lon và dep nhât cua Phap dây lhauc .

    Trả lờiXóa