Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Môt chuyên tham quan dây thu vi o hang dông La Roque Saint-Christophe ( phân 2 )

Di duoc môt doan ngan thi chung minh thây môt cua ngo bang da thô so trông hay hay làm sao ây ....

Photobucket

sau do là mô hinh minh hoa nhà cua cac cu dân truoc dây dêu nam trên vach da nhu thê này

Photobucket

và dây là ngôi nhà tho ...noi dê cac tin dô dên dê câu nguyên ...

Photobucket

môt tuong cua Chua o trong nhà tho ..

Photobucket

rôi lai co noi cho cac tin dô dên dê xin tôi  

Photobucket

luc do minh thây cung co nhiêu du khach da tâp trung o dây rôi

..Photobucket

và di thêm chut nua là phuong tiên dung dê vân chuyên cac vât liêu tu duoi mat dât lên trên hang dông

Photobucket Photobucket

khi minh nguoc nhin lên trên ...wow ! nhung vach da nam o phia trên hang dông trông thât dep biêt duong nào ..

Photobucket

dây và do là nhung thung chua ruou cua cac cu dân ngày truoc ..

Photobucket

cung voi nhung công cu thô so này mà con nguoi da dung dê làm ra nhung dô dung hàng ngày bang da ..

.Photobucket

cung voi nhung công cu dung dê mài da làm ra nhung dô dung phuc vu cho con nguoi nua ...

Photobucket

voi nhung phuong tiên này , ho da vân chuyên da dê xây nhà ...

Photobucket

môt chuông nhôt gia suc vân con giu lai ...

Photobucket

và dây là môt trong nhung phuong tiên vân chuyên thô so thoi bây gio ...

Photobucket

roi khu vuc này , chung minh lai lân theo nhung lôi di nam trong hang dông nhu thê này dê tiêp tuc kham pha thêm môt diêu thu vi khac nua ...

Photobucket Photobucket

2 nhận xét:

  1. Hang động thật rộng lớn và thú vị chị nhỉ ! em chờ xem phần tiếp theo .

    Trả lờiXóa
  2. Dung thê em a ! Hang dông này dài 1km do Duy a !

    Trả lờiXóa